top of page

Gelecek Dündü; Dijital Bir Üniversitenin Bugünü

Covid-19 Pandemisi ile birlikte Yükseköğretim Kurumları büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı/yaşıyor/yaşayacak…Eğitim öğretimdeki değişimin sonuçlarına çözüm bulmaya odaklanan yaklaşımlar dünde kaldı.

Dijital bir okyanustaki bilinmezlikleri ve tüm “yeni”leri öngörmek ve proaktif biçimde politika geliştirme ve değişimi yönetme yetkinliklerine sahip kurumlar, yelkenlerini rüzgâr ile doldurabiliyorlar.

 

Yükseköğretimdeki değişimi yakalamak için; dijital ve hibrit bir üniversite yönetimi, kurum içi iletişim, hibrit eğitim ve öğretim tasarımı, öğrenme merkezli eğitim, uygulamalı eğitimler için teknoloji kullanımı, öğrenci ile “değer temelli iletişim”, “yeni eğitim felsefesi” ve çoklu öğrenme biçimlerinin uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamaları gibi sorulara odaklanmak gerekiyor.

kapak örnek çalışma (2) (1).jpeg

Yükseköğretimin dünü, bugünü ve yarını üzerine sorular soran, sorgulayan, çözüm yollarını farklı bakış açıları ve tüm paydaşların aktif katılımı ile keşfetmeye çalışan Maltepe Üniversitesi’nin serüvenine tanık olacaksınız...

bottom of page