top of page
  • Yazarın fotoğrafıÜlkü İlgi ELDEM ANAR

VERİNİN İŞLENMESİ SÜRECİNDE İNFOGRAFİK VE İNTERAKTİF HABERCİLİK

Büyük verinin önemi, kullanım alanları ve işlenmesi süreci her alanda olduğu gibi gazetecilik mesleğinde ve haber üretiminde de önemli hale gelmiştir. Alıcı konumundaki okurların veriye duydukları güven, gazetecilik mesleğinin giderek veri bilimine ihtiyaç duymasına sebep olmuştur. Değişen medya ortamları ile birlikte gazetecilik mesleği hem uygulama pratiği ve habercilik unsurları açısından hem de araçsal açıdan birçok fonksiyona sahip hale gelmiştir. Geleneksel gazetecilik mesleğinin aksine yeni medya gazeteciliğinde bu makalenin ana konusu olan etkileşim, günümüzde birçok çevrimiçi gazetenin ve haber tüketicisinin ilgisini çekmiştir. Etkileşimi tanımlamaya yönelik birçok tanım olmasına rağmen etkileşimli/interaktif habercilik alanı ile ilgili yararlanılacak kaynaklar çok kısıtlı kalmaktadır. Okurlar tarafından her geçen gün çevrimiçi haberlere ve interaktif haber sunumunun çeşitli stillerine duyulan ilginin devam ederek büyümesine rağmen, etkileşim özellikleri ile haberin birleşimi hakkında çok az çalışma yapılmıştır. Çevrimiçi medya ortamlarında çeşitli yöntem ve teknikler ile teknolojinin yardımı neticesinde bir haber endüstrisi oluşmuş ve bu endüstrinin en önemli özelliğini “haber etkileşimleri” oluşturmaktadır. Bu makale çalışmasında, büyük verinin habere konu olması ile birlikte ilk olarak infografik haberciliğin unsurlarında daha sonra da yeni bir alan olarak ortaya çıkan interaktif/etkileşimli haber sunumlarında bulunan içerik, tasarım ve kullanıcı odaklı özelliklerin kullanımının, haberin değişim ve dönüşüm sürecinde nasıl bir katkı sağladığı sorusu ile incelenmesi amaçlanmıştır.

67 görüntüleme0 yorum

Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page