top of page
  • Yazarın fotoğrafıÜlkü İlgi ELDEM ANAR

Veri gazeteciliği- İnfografik habercilik...

Güncelleme tarihi: 2 Ağu 2022

Büyük verinin önemi, kullanım alanları ve işlenmesi süreci her alanda önemli olduğu gibi gazetecilik mesleğinde ve haber üretiminde de önemli hale gelmiştir. Alıcı konumundaki okurların veriye duydukları güven gazetecilik mesleğinin giderek veri bilimine ihtiyaç duymasına sebep olmuştur. Değişen medya ortamları ile birlikte gazetecilik mesleği hem uygulama pratiği hem habercilik unsurları hem de araçsal açıdan birçok fonksiyona sahip hale gelmiştir.


Geleneksel gazetecilik mesleğinin tersine yeni medya gazeteciliğinde bu makalenin ana konusunu oluşturan Etkileşim günümüzde birçok çevrimiçi gazetenin ve haber tüketicisinin ilgisini çekmiştir. Etkileşimi tanımlamaya yönelik birçok tanım olmasına rağmen etkileşimli/interaktif habercilik alanı ile ilgili yararlanılacak kaynaklar çok kısıtlı kalmaktadır. Okurlar tarafından her geçen gün çevrimiçi haberlere ve interaktif haber sunumunun çeşitli stillerine olan ilginin devam ederek büyümesine rağmen, etkileşim özellikleri ile haberin birleşimi hakkında çok az çalışma yapılmıştır.


İlk zamanlarda haberde veri kullanımın yaygınlaşması için sadece gazeteci olabilmek yeterliyken günümüzde tasarım, istatistik ve yazılım becerilerinde gerekli hale gelmiştir. Yeni nesil gazeteciler artık birçok alanda multidisipliner bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Sektörel beklentiler bu anlamda gazetecilik mesleğini etkili bir biçimde şekillendirmektedir.

Artık bir ekonomi gazetecisinin sadece ekonomi ve finans sektöründen anlaması yeterli gelmemekte bununla birlikte veriyi bilmesi, yönetebilmesi ve haberleştirebilmesi gerekmektedir. Günümüz medyasında yeni nesil gazeteciler veriyi arayıp bulmak, temizlemek, analiz etmek ve görselleştirmek konusunda yetkin olmak zorundadırlar. Uluslararası alanda veri gazeteciliği konusunda her geçen gün önemli çalışmalar yapılmaktadır. Saygın ve bilinen gazeteler veri ekipleri kurmakta ve veri gazeteciliği yaparak haberde farklılaşmayı amaçlamaktadır.


Bilişimsel gazetecilik; sadece araçsal olarak değil aynı zamanda alıcı konumunda bulunan okurun etkileşimi, iletişimsel açıdan geri besleme yapabilmesi, haberin sürecine dahil olabilmesi gibi konularda multimedya ve veri görselleştirme araçlarını kullanarak, çevrimiçi etkileşim ve sosyal ağ araçlarını habere dahil ederek hem alıcı ile daha etkili iletişim kurabilmekte hem de haber medyasının içeriklerini zenginleştirebilmektedir.

Bilişimsel gazetecilik teriminden veri gazeteciliğine geçiş sürecinde çeşitli alanlar ve meslek tanımları ortaya çıkmıştır; profesyonel gazetecilik, yurttaş gazetecilik, blog yazarlığı, sosyal medya haberciliği gibi meslekler hem haber üreticileri hem de okurlar için bünyesinde çok farklı fırsatlar barındırmaktadır.


Gazetecilik mesleğinde infografik kullanımı sadece Çevrimiçi gazetelerde değil bununla birlikte ve haber siteler, bloglar gibi birçok yayın mecrasında kullanılırken aynı zamanda bu mecraların sosyal medya hesaplarında da yazılı habere oranla daha etkileşimli bir şekilde sunulmaktadır. Değişen medya ortamlarında haberler ile toplumsal anlamda önemli olan veriler alıcılar ile birlikte iletişime girebileceği bir ortamda tasarlanmaktadır. Büyük verilerin içinden bilginin seçimi ve analizinin önemi infografik habercilikte büyük önem taşımakla bu verileri anlamlı yorumlar ile haberleştirebilmek yetkin bir gazetecilik mesleği becerisi gerektirmektedir.


Günümüz medyasında oldukça sık kullanılan infografikler ve habere konu olması durumu hem yöntem hem de tasarımsal açıdan çeşitli alt türlere ayrılmaktadır. Bunlar istatistiksel, kartografik, işlevsel ve kronolojik (takvimsel) infografiklerdir. En sık kullanılan infografikler çubuk ve pasta grafikler, tablolar ve diyagramlardan meydana gelmektedir. Bir diğer infografik haber çeşidi olan Kartografik infografik, haritalardan oluşmaktadır. Haberlere konu olma biçimi olarak en sık kullanıldıkları yerler askeri konular, yol haritaları, yapı bilgileri vs. gibi konulardan oluşmaktadır.

225 görüntüleme0 yorum

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page