top of page
  • Yazarın fotoğrafıÜlkü İlgi ELDEM ANAR

SOSYAL MEDYA ORTAMINDA YER ALAN AFET HABERLERİNDE ETKİLEŞİM; İZMİR DEPREMİ ÖRNEĞİ

Medyada yer alan haberler, türlerine ve içeriklerine göre çeşitli kavramlar ve işleniş biçimleri üzerinden farklılaşmaktadırlar. Bu farklılık gerek teknolojik gelişmelerin etkisiyle gerekse okurun beklentileri üzerinden sürekli bir değişim yaşanmasına sebep olmuştur. Gazetecilik mesleğinde önemli bir alan olan Afet haberciliği bu değişimden etkilenen meslek türlerinin başında gelmektedir. Kendi iç dinamikleriyle birlikte yeni medyanın sahip olduğu özellikleri kullanarak birçok özelliğini yenileyen Afet haberciliği; gerek muhabirler gerekse okur açısından önemli gelişmeler yaşanmasına sebep olmuştur. Araştırmanın problemini bu değişimler neticesinde yaşanan habercilik pratikleri üzerinden gelinen noktanın ortaya konması oluştururken, yeni medya ve özellikle sosyal medya platformlarının bu değişime olan etkisini ayrıntılı olarak ortaya koyabilme gayreti oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada Afet haberciliğinin tanımı geleneksel ve yeni medya ortamından etkilenerek geldiği nokta bağlamında açıklanarak dönüştüğü bu yeni yayın türü derinlemesine bir literatür taraması ve uygulama örneği üzerinden incelenmiştir. Araştırmada betimsel içerik analizi yöntemi kullanılarak, sosyal medya platformlarında afet haberciliğinin yer alma biçimi gerek haber gerekse kullanıcı paylaşımları üzerinden incelenerek yeni medyanın sahip olduğu etkileşim fonksiyonu ile birlikte 2020 yılında yaşanan “İzmir Depremi” olayı üzerinden incelenerek örneklerle betimlenmiştir.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/168909294 görüntüleme0 yorum

Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.
bottom of page